Sổ đỏ khác sổ hồng như thế nào? Cái nào giá trị hơn 2019-2020

Bài viết của Sài Gòn Royal Residence giúp dễ hiểu khái niệm rất nhiều người nhầm lẫn sổ đỏ khác sổ hồng như thế nào? Ở chỗ nào? Cái nào giá trị quan trọng hơn.

sổ đỏ khác sổ hồng như thế nào 2019 2020

Mẫu sổ đỏ và sổ hồng

Sổ đỏ là gì?

 

sổ đỏ là gì 2019 2020

Sổ đỏ là cách mọi người gọi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Giầy này được cấp theo Nghị định 64-CP, Thông tư 346/1998/TT-TCĐC về hướng dẫn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do Bộ tài nguyên Môi trường ban hành áp dụng cho Đất ở nông thôn, đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, làm muối. Trong luật không để cập khái niệm sổ đỏ, đây là từ người dân quen gọi theo màu sắc.

Sổ hồng là gì?

 

sổ hồng là gì 2019 2020

Sổ hồng cũ là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, được cấp ở đô thị, theo Nghị định 60-CP ngày 05/7/1994 về quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu đất ở tại đô thị, do Bộ xây dựng ban hành. Trong luật cũng không quy định khái niệm sổ hồng, mà do người dân quen gọi dựa theo màu sắc.

Sổ hồng mới là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, theo Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, do Bộ tài nguyên ban hành, áp dụng trên cả nước.

Xem thêm Sổ trắng nhà đất là gì?

Sổ đỏ khác sổ hồng như thế nào? Cái nào giá trị quan trọng hơn?

 

 

Sổ đỏ và sổ hồng cũ khác nhau ở loại đất được cấp và cơ quan cấp như đã đề cập ở trên. Tuy nhiên, để thống nhất thành một loại Giấy chứng nhận, ngày 19/10/2009 Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2009/NĐ-CP và ngày 21/10/2009 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Sổ hồng mới). Theo đó, hai loại Giấy chứng nhận nói trên sẽ do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành theo một mẫu thống nhất và được áp dụng trong phạm vi cả nước đối với mọi loại đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất…

Tham khảo Nghị định số 88/2009/NĐ-CP trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ tại đây

Kế thừa quy định nói trên, Điều 97 Luật Đất đai 2013 cũng quy định: “1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo một loại mẫu thống nhất trong cả nước. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Sổ đỏ và Sổ hồng cũ được cấp trước ngày 10/12/2009 vẫn có giá trị và không phải đổi sang loại giấy chứng nhận mới.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 vẫn có giá trị pháp lý và không phải đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trường hợp người đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 có nhu cầu cấp đổi thì được đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này”.

Như vậy, theo như các quy định vừa trích dẫn ở trên, sổ đỏ hay sổ hồng đều là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc quyền sở hữu nhà ở do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Thực tế hiện nay vẫn đang lưu hành cả 3 loại giấy tờ là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và Giấy chứng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Cả 3 đều có giá trị pháp lý như nhau.

Đọc thêm Đất thổ cư là gì? Điều kiện để lên đất thổ cư là gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *